James Myford

White Columns

Aluminum  1993   ed. 2/6
25" x 7" x 5"
$5,000